- TheOne JSC

BẾP INOX CÔNG NGHIỆP 

» Bếp Công Nghiệp 

» Công trình tiêu biểu 

» Bếp Nhà Hàng 

» Bếp ăn công nghiệp 

» Lắp đặt hút mùi bếp 

» Lắp đặt thang tời 

» Lắp đặt thang tải hàng 

» Lắp đặt hệ thống GAS 

» Nhận gia công INOX 

» Tủ nấu cơm công nghiệp 

» Bàn Chậu inox công nghiệp 

» Xe đẩy inox, Xe chở hàng inox 

» Lắp đặt thông gió 

» Kho đông kho lạnh 

THIẾT BỊ GIẶT LÀ 

BẾP NHẬP KHẨU 

LẮP ĐẶT THANG MÁY 

THIẾT BỊ NHÀ HÀNG 

Thiết bị làm sạch 

Sản phẩm mới
Quảng cáo

Thiết bị bếp inox công nghiệp Hệ thống bếp công nghiệp bếp nhà hàng khách sạn hệ thống hút mùi nhà bếp lắp đặt hệ thống Gas

BẾP INOX CÔNG NGHIỆP
Xuất xứ : Nhập khẩu - Sản Xuất
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản xuất - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Đức
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : IMAGE Lắp ráp tại Thái Lan (Linh kiện Mỹ)
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Thailand
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : TREVIL
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : The One JSC
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : The One JSC
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : The One JSC
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : The One JSC
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : The One JSC - Việt Nam
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Berjaya - Malaysia
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Berjaya - Malaysia
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Malaysia
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Malaysia
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 26,500,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 11,500,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 15,500,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 15,800,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 19,800,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 21,000,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 25,500,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 27,600,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 27,600,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 33,500,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 28,900,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 31,500,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 41,000,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 970,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 320,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Taiwan- China
Giá : 690,000
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Berjaya - Malaysia
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : 01 Chiếc
Xuất xứ : Sản xuất trong nước & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sakura - Nhật Bản
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Sản Xuất & Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Theo đơn đặt hàng
Xuất xứ : Việt nam - Nhập Khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống thông gió bếp
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống thông gió xưởng
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Hệ thống
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập Khẩu
Giá : Liên hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Theo đơn đặt hàng
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : Việt Nam - Nhập khẩu
Giá : Liên Hệ
Đơn vị : Chiếc
Xuất xứ : theo đơn đặt hàng
Giá : Liên hệ
Đơn vị : chiếc
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn Bán Hàng - Mr. Tùng
0987 444 996
TƯ VẤN KỸ THUẬT - Mr. Sơn
0902 230 986
Tư Vấn Bán Hàng - Mr. DŨNG
0904.78.63.83
Sản phẩm bán chạy
Giải pháp
Hỗ trợ kỹ thuật
Quảng cáo
Dự án công ty
Sản phẩm nổi bật
Lắp đặt Thang tời hàng,
Lắp đặt thang tải thực
Ổ âm sàn ONESTO
TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP NHẬP
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP MALAYSIA
Thắc măc khách hàng
Mua hàng từ xa bằng cách nảo?
Hỗ trợ sau khi mua hàng?
Đổi lại hàng
Đổi lại hàng
Thông tin chung
Bảo trì thiết bị
Chính sách đổi trả hàng
Phương thức vận chuyển
Thông tin thanh toán
Thông tin công ty
Vài nét về công ty
Kết quả đạt được
Địa chỉ giao dịch
Khách hàng của chúng tôi
SẢN XUẤT, CUNG CẤP THIẾT BỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP 
VPGD : TÒA NHÀ 27 / 477 - HOÀNG QUỐC VIỆT  -  HÀ NỘI  
Copyright 1997-2014 – Bản quyền thuộc Công ty CP Sản Xuất THE ONE
Tel : 04.37.93.83.73, Fax: 04.93.83.72  - Hotline. 0987 444 996
Email: Info@TheOneJsc.com  - & - Website: http://theonejsc.com

Máy giặt công nghiệp | Máy sấy công nghiệp  | Nước giặt công nghiệp | Hóa chất vệ sinh khách sạn | Giá máy giặt công nghiệp | Hóa chất vệ sinh bếp công nghiệp || Chất tẩy rửa  || Siêu Thị Máy Giặt Công Nghiệp || Siêu Thị Thiết Bị Giặt Là

MANUFACTURING, DESIGN, SUPPLY, INSTALL INDUSTRIAL EQUIPMENTS
OFFICE: BUILDING 27/477 - HOANG QUOC VIET STREET - HANOI CITY
Hotline. 0987 444 996
Email:  Info@TheOneJsc.com  – Website: http://theonejsc.com